Fly høyere

når de prøver å slå deg ned, spre vingene og fly høyere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post